BudapestBudapest Magyarország fővárosa, Pest megye székhelye. Területe 525 ezer négyzetkilométer, lakossága csökkenő, az elmúlt években jóval 2 millió alá esett, de így is az ország lakosságának közel 20 százaléka él itt. Budapest Közép-Európa legnagyobb agglomerációja, közigazgatási, kereskedelmi, oktatási, kulturális, tudományos és idegenforgalmi központ.

Budapest földrajza

Budapest a Kárpát-medence központjában, a Duna két partján helyezkedik el a Szentendrei- és a Csepel-sziget között. Keleti oldala síkság (Pest), nyugati része hegyvidék (Buda), ez földtörténeti okokra vezethető vissza. Budapest tengerszínt feletti magassága változó, általában 100 és 500 méter között van. Távolsága az Atlanti-óceántól 1470, a Fekete-tengertől 820, a Keleti-tengertől 780, az Adriától 400 kilométer.

Földtani felépítés

Budapest térképBudapest földtani felépítésére a Duna mentén észak-dél irányban húzódó törésvonal a jellemző. A Budai-hegyeket alkotó triász korú mészkövek és dolomitok a Duna jobb partján a felszínen vannak, míg a bal parton több száz méter mélyen. A Budai-hegyek térségét a Pannon-tó borította be 8-10 millió évvel ezelőtt, csak a legmagasabb pontok, úgy mint például a János-hegy álltak ki szigeteket alkotva. Az időben előre haladva a Pannon-tó partszegélye egyre távolabb került a mai Budapest határától, s a törésvonal mellett karsztforrások jöttek létre – hideg és meleg vizűek egyaránt. A hegyek belsejében barlangok keletkeztek, a forrásokból édesvízi mészkövek rakódtak le. A hegységperemen az Alföld felé folyó folyók, később maga a Duna is, egyre mélyebbre vágta magát, így korábbi árterületei teraszokká alakultak át.

Földtani emlékek

Budapest földtani múltjának emlékeit a triász mészkövek és dolomitok (Gellért-hegy). Az eocén mészkövek és márgák (Szépvölgy), a miocén meszes üledékeke (Rákos), a Pannon-tó agyagjai (Kőbánya), a pliocén kavicsok (Pestszentlőrinc) és a negyedidőszaki folyóvízi üledékek jelzik. Budapest jelenlegi geomorfológiai jellegzetességei a Dunához kapcsolódó völgyrendszerek, a budai oldal karsztjelenségei és a pesti oldal jégkorszaki periglaciális emlékei. Buda fő vízfolyása a ma már csatornába foglalt Ördög-árok, amely Nagykovácsi mellett ered és az Erzsébet híd lábánál ömlik a Dunába. Pesten a Rákos- és a Városligeti-patak közeledett a Dunához, amely régen több ágra szakadva, mocsarakra tagolta a pesti síkságot (a Nagykörút helyén pl. Duna-mellékág folydogált).

Budapest barlangjai

Buda alatt több, néhány esetben akár több kilométer hosszú, elsősorban meleg vizes hatásra keletkezett, gazdag és különleges ásványvilágú barlangrendszer húzódik (Mátyás-hegyi, Pál-völgyi, Szemlő-hegyi, József-hegyi barlang, Vár-barlang). A mészköves területekről feltörő vizekből nagy kiterjedésű édesvízi mészkőtakarók alakultak ki (Kiscelli-fennsík, budai Vár-hegy teteje)

Budapest éghajlata, időjárás

Budapest, Hősök tereBudapest éghajlata mérsékeltövi kontinentális. A napsütéses órák száma átlagosan évi 2040, az évi átlaghőmérséklet 11 Celsius fok. Január a leghidegebb hónap, míg a legforróbb a július. A csapadékmennyiség évente 617 mm, ami két esősebb (kora nyár és ősz), valamint két szárazabb időszakot (tél közepe és kora ősz) mutat. A szél a fővárost rendszerint északnyugati irányból éri egész évben, de sokszor előfordulnak szélmentes időszakok is, ez okozza a téli gyakori ködöt.

A Duna és fürdők

Budapest városát észak-déli irányban átszelő Duna mesterséges gátak között folyik. Szélessége átlagban 300-500 méter, vízmélysége a sodorvonalban 5-8 méter. A Dunán évente két árvízhullám is végig szokott menni, az egyik a jeges (tél végén), a másik a zöldár (nyár eleje), de előfordulhatnak máskor is áradások, a 2002-es emlékezetes árvíz például augusztus közepén volt. Budapest területén 17 helyen 107 forrás fakad, melyek nagy százalékban meleg vizűek. Főbb forráscsoportok: a Gellért-hegy lábánál (Gellért és Rudas fürdő), a József-hegy tövében (Lukács és Császár fürdő), valamint Óbudán. Mélyfúrási kutakból tör felszínre a margitszigeti (Palatinus) és a városligeti (Széchényi) fürdő vize. Keserűvizes mocsarak voltak korábban Kelenföld és Lágymányos területén.

Budapest gazdasága

Budapest ParlamentA budapesti nehézipar ágazatait a kohászat (Csepel Művek), a vegyipar (Chinoin, Taurus), a közlekedési-eszköz gyártás (Ganz-Danubius, Ikarus), a villamos gép- és eszközgyártás (Orion, Tungsram, BHG) és a műszeripar (Medicor, MOM) képviseli. A könnyűipar ágazatai: textil-, papír-, nyomdaipar, háztartási és kozmetikai ipar; jelentős az élelmiszer-feldolgozás is. Budapest három nemzetközi és több országos vasúti pályaudvarral, két nemzetközi repülőtérrel (Ferihegy I-II) rendelkezik. A tömegközlekedés három metróvonalon, autóbusz, trolibusz, villamos és HÉV-vonalakon történik.

Budapest, a kultúra és a tudomány fővárosa

Budapest ad otthont az ország legnagyobb könyvtárainak (Országos Széchenyi Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár), itt vannak a legjelentősebb egyetemek (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem és Közgazdasági Egyetem). Itt találhatóak a leggazdagabb gyűjteményű múzeumok (Nemzeti Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria). A Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Állami Operaház és több tucatnyi színház is Budapest területén található. Kiemelkedő műemlékek: Országház, Szent István-bazilika, Vigadó, budai Vár, Mátyás-templom, Halászbástya.

Budapest-történelem

BudapestBudapest kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően már a legkorábbi időktől kezdve lakott hely volt. Az eraviscusok, akik a kelták egyik törzse voltak, a mai Óbuda északi részén hoztak létre telepet. Ugyanezen a területen, az I. században a rómaiak építették ki katonai erődjüket, mely Aquincum néven vált ismertté, s körülötte városi település jött létre. A római uralom megszűnése után, a népvándorlás évszázadaiban sorban hunok, gótok, langobárdok és avarok is éltek hosszabb rövidebb ideig a területen. A magyarok a honfoglalás idejében, a 9. század végén szállták meg a későbbi fővárost.

Buda az Árpád-ház alatt

Okiratainkban Pest első említése 1171-ből való. Ebben az időszakban, tehát a 12. század végén a mai Buda területén, Óbuda északi részén, a Belváros területén valamint a Gellért-hegy környékén voltak lakott telepek. 1241-ben a mongol tatárjárás nem kímélte az itt lakókat sem, először Pestet, majd Óbudát is teljesen elpusztították. IV. Béla (1235-1270) ezután építette fel a Várat, aminek első telepesei elsősorban német ajkú polgárok voltak. A Vár a következő évszázadokban egyre nagyobb jelentőségre tett szert, s lett fokozatosan az ország központja. Szintén a „második honalapítónak” nevezett király idejében épült fel a Nagyboldogasszony-templom (a későbbi Mátyás-templom), valamint tett nagyobb jelentőségre a Nyulak-szigete (Margitsziget), ahol IV. Béla Margit nevű lánya élt, akit később szentté avattak.

Virágzás Hunyadi Mátyás alatt, majd török uralom

Régi Budapest térképAz Árpád-ház 1301-es kihalása után Buda Károly Róbert ellen helyezkedett, akinek seregei a várost 1307-ben elfoglalták és sokakat kivégeztek. Károly Róbert (1308-1342) ideje alatt Buda és Pest is háttérbe szorult, de Nagy Lajos (1342-1382) Budára költözésével megszűnt a mellőzöttség, sőt Buda 1347-ben az árumegállító jog büszke birtokosává válhatott. 1355-ben Óbuda is városi jogokat kapott, ahol Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) egyetemet is alapított. Zsigmond a 15. századelején francia építőmesterekkel újítatta fel a budai királyi várat.

Buda középkori fénykorát Hunyadi Mátyás (1458-1490) uralkodása idején érte el, aki a várost a korabeli Európa politikai, művészeti és kulturális központjává tette. A királyi palotát ő is felújíttatta, létrehozta könyvtárát (ez volt a híres Corvina), nyomdát és főiskolát alapított. 1470-ben szabad királyi városi jogokat adott Pestnek, s fallal vette körül a települést. Mátyás halála után egy ideig még virágzott Buda, de a Jagellók idején (1490-1526) megkezdődött a hanyatlás. 1526-ban, a mohácsi csatavesztés után a szultán bevonult Budára, csapatai dúltak és fosztogattak, Mátyás megmaradt kincseit is Isztambulba szállították. 1541-ben Pest és Buda is török kézre került, akik másfél évszázadra keleti típusú várossá alakították azokat. 1686-ban szabadult fel Buda, s a 17. század végétől fokozatosan kezdett egybeolvasni a három város (Pest, Buda, Óbuda).

A 18. század alapjában békésen telt el, fejlődés volt a jellemző, bár többször is pusztított árvíz és pestis. Mária Terézia (1740-1780) és I. József (1780-1790) fokozatosan kerültek át a legfőbb hivatalok, intézmények Budára (nagyszombati egyetem, helytartótanács, királyi kamara, kincstári hivatalok). Mindezen intézkedések eredményeként Buda lassan az ország közigazgatási, Pest az ipari és kereskedelmi központjává fejlődött., majd a 19. század első felébe ez utóbbi szellemi központtá is vált. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc központja volt Pest-Buda, itt működött a Magyar Országgyűlés és az első magyar felelős minisztérium. A forradalom leverése után a város a nemzeti ellenállást ébren tartó mozgalom és az irodalmi épet központja lett, majd a kiegyezés (1867) után az ország gazdasági, kulturális és politikai gócpontja lett.

Budapest létrejötte

Budapest parádé1873. január 1-jén került sor Buda és Pest szabad királyi városok, Óbuda mezőváros, és a Margitsziget egyesítésére, mellyel létrejött Budapest székesfőváros, ami a század végére 800 ezres világváros lett. A századforduló „boldog békeidői” után itt tört ki 1918-ban az őszirózsás forradalom, majd 1919-ben kiáltották ki a proletárdiktatúrát. A bethleni konszolidáció évei alatt Budapest gazdasága újra fellendült. 1938-ban itt rendezték meg az eucharisztikus világkongresszust. A második világháború folyamán Budapest nagy része elpusztult, az összes híd ledőlt, a város jelentős károkat szenvedett, s csak 1945 és 1949 között építették újra. 1950-ben jelentősen megnőtt Budapest területe 7 város és 16 község hozzácsatolásával, közigazgatásilag ekkor 22 kerületre osztották a várost. Az 1956-os forradalom leverésekor a szovjet csapatok ismét jelentős pusztítást okoztak.

Budapest az interneten

A „Budapest” szóra naponta rengetegen keresnek rá az internetes keresőkben, külföldiek és magyarok egyaránt. A keresett kifejezések magyar közül a „Budapest térkép” és a „Budapest menetrend” a legnépszerűbb, de sokan kutatnak budapesti bank vagy hotel után is. A szórakozás, kikapcsolódás területén pedig a „Budapest parádé” és „Budapest sportaréna” emelkedik ki. Érdemes részletesen is átböngészni milyen statisztikákat adnak a keresők, hiszen ez jó képet mutat arról, hogy mi után is kutakodik az átlagember a neten:

Természetesen minden esetben a „Budapest” szóval együtt történik a keresés, de az egyszerűség kedvéért csak a többit írtuk le.

Vissza a földrajz oldal főoldalára: Földrajz >>