Ausztria térképAusztria (Österreich) Közép-Európa egyik állama, Magyarország nyugati szomszédja. Területe 84 ezer négyzetkilométer, lakossága több mint 8 millió fő. Ausztria fővárosa Bécs (Wien). Ausztria 1995 óta ENSZ és Európai Unió tag.

Ausztria földrajza

Ausztria nagyrészt a Keleti-Alpok területén helyezkedik el. Az Ötzvölgyi Alpok és a Magas Tauern kristályos vonulatait (legmagasabb pontja a Grossglockner, 3797 méter) északon (Elő-Alpok) és délen (Karintiai-Alpok és Stájer-Alpok) mészkőből felépülő hegyláncok övezik. Az osztrák Alpokat jégvájta völgyekben futó folyók törik át, úgy mint az Inn, Enns, Mura és Dráva; a hegyek pedig medencéket zárnak körül (Klagenfurti-medence). Ausztria északi széle a Cseh-masszívum elnevezésű képződményhez tartozik, keleten pedig a Bécsi-medence terül el. Ausztria térképe itt található.

Ausztria tartományai

Ausztria kilenc szövetségi tartományból áll, melyek a következők:

Ausztria éghajlata, időjárása

Ausztria éghajlata kontinentális, aminek alakulása azonban nagymértékben függ a tengerszint feletti magasságtól. A magas csúcsokon gyakori a csapadék, a hó pedig hosszú hónapokig is megmarad a hegyekben. A jól védett Bécsi-medence viszont a több napsütéséről ismert.

Ausztria népessége és gazdasága

Ausztria télenAusztria a természeti viszonyaihoz mérten sűrűn lakott ország, az aktív népesség aránya azonban alacsony, mert a lakosság átlagéletkora magas. A népessége ma már nem növekszik, az urbanizáció mértéke közepes: Ausztria lakosságának mintegy fele él városokban, melyek közül Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck és természetesen Bécs a legjelentősebbek.

Ausztria mezőgazdasága fontos szerepet tölt be az ország gazdaságában. A havasi legelőkön szarvasmarha-tenyésztés, a medencékben és a völgyekben hagyományos élelmiszertermelő gazdálkodás folyik. A Duna-völgy és a Bécsi-medence elsősorban gabona, cukorrépa és gyümölcs termelésének ad helyet. Ausztria ipari fejlődése újabb keletű, de jelentős. A hagyományos, főleg erdőművelésre épülő tevékenységek korábban is folytak, de a második világháború után, állami nyomásra, új korszak vette kezdetét az osztrák iparban. Ez a Bécsi-medence kőolajforrásainak és az Alpok valamint a Duna potenciális vízi energiájának kiaknázásával indult meg. Az ipari tevékenység sok ága jellemző: gép-, villamos- és elektronikai ipar, textil-, vegyi-, és élelmiszeripar (sör- és cukorgyártás). Ausztria ipari központjai a nagyobb városok körül vannak, kiemelkedik közülük Bécs és Linz környéke.

Ausztria történelme, története

Ausztria jelentős történelmi múlttal rendelkezik, elsősorban a hosszú évszázadokig uralkodott Habsburg-dinasztia uralkodóinak köszönhetően. Mégis, ha Ausztria teljes története érdekel bennünket, akkor a sokkal messzibb múltba kell visszamenni. A legjelentősebb mai osztrák városok a római korban jöttek létre, légiós táborokból. Időben ugorva Nagy Károly korában történt a következő jelentős esemény, amikor az uralkodó az avar támadások megelőzése érdekében 803-ban létrehozta a keleti határőrgrófságot (Ostmark). Ennek is köszönhetően sikerült a kalandozó magyarokat visszaverni 955-ben Lechfeldnél.

Ausztria uralkodója a Babenberg-ház volt három évszázadon keresztül. Az örökös hercegség és fővárosa, Bécs, hamarosan Stíriával és Krajna (Szlovénia) egy részével gyarapodott, majd 1278-ban a Habsburg-dinasztia kezére került. A Habsburgok Karintia és Tirol megszerzésével növelték birodalmuk nagyságát a 14. században. Az osztrák területeket 1379-ben felosztotta egymás között a Leopold-ág és az Albert-ág, majd miután ez utóbbi ág kihalt III. Frigyes újra egyesítette a birodalmat a 15. század második felében. Ettől fogva a Habsburg-dinasztia egyben a német-római császári cím birtokosa is lett. I. Miksa több francia területet is megszerzett, Ferdinánd pedig 1526-tól Csehország és Magyarország felett is uralkodott már.

A Habsburgok több háborút viseltek Franciaország ellen, megszerezték Németalföldet, Milánó hercegségét és Nápolyt. Igyekeztek visszaszorítani a protestáns befolyást, azaz támogatták az ellenreformációs tevékenységeket. VI. Károly 1713-ban kimondta az osztrák állam oszthatatlanságát, ez volt a híres Pragmatica Sanctio, amit Mária Terézia (1740-1780) is védelmezett. Mária Terézia több háborút is viselt, melyek közül az osztrák örökösödési háború (1740-1748) során elveszítette Párma és Szilézia területeit, de később megszerezte Galícia és Bukovina tartományait az 1770-es években. Mária Terézia felvilágosult abszolutizmus jellegű politikáját folytatta fia, II. József (jozefinizmus) is, aki társadalmi és gazdasági reformokat vitt végbe.

Ausztria története 1791-1814 között a forradalmi és császári Franciaországgal vívott küzdelem volt, majd Ausztria lett a francia császár felett aratott győzelem élharcosa, és az 1815-ös bécsi kongresszus szervezője, mely során jelentős területeket szerzett meg, illetve vissza. (Ausztria történelme jelenleg eddig van feldolgozva, igyekszünk a lemaradást pótolni. Ausztria története későbbi főbb személyei, kulcsszavai: Metternich, 1848, königgratzi vereség, nemzetiségi problémák, osztrák-magyar kiegyezés 1867, Osztrák-Magyar Monarchia megszűnése 1918, Ausztria szövetségi köztársasággá válik, Anschluss, II. Osztrák Szövetségi Köztársaság a 2. vh. után, stb.)

Vissza a földrajz oldal főoldalára: Földrajz >>